Agrilloterapia, czyli leczenie glinką

Termin agrilloterapia wywodzi się z języka łacińskiego (agri – ziemia, rola) i greckiego (therapeia – sposób leczenia). Leczenie ziemią, konkretnie glinką, stosowali już nasi praprzodkowie, o czym informacje pochodzą z pierwszych zapisów dotyczących początków świadomej medycyny. Znajdujemy je w egipskich papirusach, rzymskich rozprawach medycznych oraz w pismach Starego Testamentu.

Ten zabieg leczniczy instynktownie stosowany był przez różne społeczności jednocześnie na różnych kontynentach, będąc popularnym zarówno w Azji i Afryce, jak w Ameryce prekolumbijskiej i w Europie. W miarę rozwoju medycyny w cy-wilizowanych społeczeństwach rola glinki spadała, lecz wśród ludów żyjących w warunkach naturalnych utrzymywała się jeszcze do niedawna. Niektóre plemiona malajskie, wysp Pacyfiku czy aborygeni australijscy stosują te praktyki lecznicze również obecnie, a w wielu krajach azjatyckich glinkę traktuje się jako domieszkę do wody pitnej. Z niedalekiej przeszłości znane są wypadki używania glinki jako domieszki do niektórych produktów spożywczych, m.in. podczas pierwszej wojny światowej w armiach rosyjskiej i austriackiej dosypywano glinki do musztardy, aby chronić żołnierzy przed dyzenterią.

Dzisiaj agrilloterapia ma zastosowanie w lecznictwie, uzdatnianiu wody pitnej oraz w kosmetyce. W Europie Zachodniej leczenie glinką jest najbardziej rozpowszechnione we Francji, Szwajcarii i w Niemczech. Coraz popularniejsze staje się też w krajach Europy Wschodniej, m.in. w Bułgarii, Polsce i na Węgrzech. Duże sukcesy w leczeniu gruźlicy za pomocą preparatów z glinki osiągnął paryski lekarz J. Cho- isard. Wielką propagatorką agrilloterapii jest polska zakonnica Teresa Radzik.

Do okładów zewnętrznych w zasadzie nadaje się każda glinka kopalna, jednak w zależności od jej rodzaju różny jest stopień skuteczności terapii. Najlepsze właściwości lecznicze wykazują glinki: zielona, czerwona, biała i żółta. Zdecydowanie na pierwszym miejscu należy postawić glinkę zieloną. Do zastosowania wewnętrznego może być używana tylko jedna z wymienionych i to po odpowiednim jej przygotowaniu oraz wysterylizowaniu.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>