Apitoksynoterapia

Apitoksynoterapia, czyli leczenie jadem pszczelim, zdobywa sobie coraz większą popularność na całym świecie. Jest to terapia nieco bolesna, gdyż najlepsze wyniki uzyskuje się wówczas, gdy pszczoła bezpośrednio wprowadzi jad w ciało człowieka. Można też przyjmować jad w tabletkach lub roztworach, ale skuteczność jest znacznie mniejsza.

Jad pszczeli znany jest jako lek przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, astmie, nadciśnieniu, w mniejszym zaś stopniu w leczeniu miażdżycy.

Pszczołolecznicza klinika. W Tokio już od 1934 roku istnieje pszczołolecznicza klinika. Leczy się w niej osoby chore na reumatyzm, nadciśnienie, bezsenność, stany załamania nerwowego, a ostatnio podejmowane są nawet próby leczenia bezpłodności. Pacjent, w zależności od rodzaju schorzenia, otrzymuje w określone części ciała od 30 do 50 ukłuć żądłami. „Zastrzyki” powtarzane są co dwa dni. Pszczoły przed zabiegiem karmione są specjalną mieszanką miodu i pyłków kwiatowych, której skład stanowi tajemnicę zawodową. Leczenie to zostało opracowane na podstawie tradycyjnej medycyny chińskiej.

Znany rosyjski apiterapeuta, dr Jojrisz, w swojej klinice zabiegi z zakresu apitoksynoterapii stosuje w następujący sposób:

Pierwszą czynnością jest dokładne umycie wodą z mydłem miejsca, które ma być żądlone. Na początek pacjent otrzymuje jedno użądlenie, drugiego dnia dwa użądlenia, trzeciego trzy itd. Kuracja trwa 10 dni, po czym następuje kilka dni przerwy i ponownie taka sama seria użądleń. Jeżeli nie następuje poprawa stanu zdrowia, pacjent może poddać się dalszym za-biegom, ale łączna liczba użądleń nie może przekroczyć 200.

Czy taka kuracja jest bolesna? Otóż wbrew pozorom nie, gdyż pacjent szybko uodpornia się i zainteresowany jest nawet większymi dawkami.

Jak postępować w razie użądlenia nieleczniczego. Nie należy dopuścić, aby cała porcja jadu przedostała się do ranki. Żądło wyskrobać ostrym narzędziem lub chociażby paznokciem, nie wolno natomiast ściskać palcami. Na użądlone miejsce można nałożyć maść antyhistaminową. W przypadku większego użądlenia należy zgłosić się po pomoc lekarską.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>