Badania na temat śmiechu

Z powyższych badań wynika również, że większość Francuzów lubi i pragnie się śmiać, ale coraz mniej mają ku temu okazji.

Wyodrębniono też pewne grupy zawodowe charakteryzujące się specyficznym poczuciem humoru. Żołnierze, na przykład, w 75% najchętniej śmieją się z pieprznych dowcipów, około 60% nauczycieli chętnie śmieje się z anegdot o tzw. wariatach, studenci w większości wolą parodie i pastisze, natomiast kobietom, w odróżnieniu od mężczyzn, właściwy jest śmiech szalony, zaraźliwy i z byle czego.

Jeżeli śmiech może być nie kontrolowany, to inaczej jest z uśmiechem. Gama uśmiechu jest wyjątkowo rozległa uśmiechamy się pieszczotliwie, grzecznościowo, złośliwie, ironicznie, sarkastycznie, uwodzicielsko, wyrozumiale itp.

W sztuce i religii śmiech został zastąpiony uśmiechem. Szczery wybuch śmiechu stanowiłby profanację sakralnego miejsca. Gdyby Leonardo da Vinci namalował roześmianą Giocondę, nikt nie doszukiwałby się wówczas tajemniczości w jej uśmiechu i dzieło nie byłoby z pewnością tak sławne. Wyjątek stanowią niektórzy weseli bogowie greccy, ale byli oni zazwyczaj dotknięci ziemskimi wadami.

Bardzo często uśmiech bywa udawany lub wystudiowany. Dotyczy to szczególnie osób piastujących funkcje publiczne oraz aktorów i artystów, którzy zawodowo muszą okazywać dobre samopoczucie bądź zjednywać sobie odbiorców.

W przeszłości śmiech nie zawsze zyskiwał akceptację ogółu. Już Platon w swoich dziełach i filozoficznych wystąpieniach potępiał śmiech, dowodząc, że może on prowadzić do niebez piecznych ekscesów i oddalać od prawdy. Święty Jan Chryzostom twierdził, iż śmiech może prowadzić do grzechu. Również wielu pisarzy i uczonych chrześcijańskich zalecało unikanie śmiechu, gdyż jak rozrywki i sport nie przystoi on przykładnemu chrześcijaninowi. Szczególnie sztywna atmosfera panowała w wiktoriańskiej Anglii. Śmiech został usunięty z salonów i stał się przywilejem wulgarnego ludu.

Tak potępiany wcześniej śmiech zyskał na szczęście należną mu akceptację ogółu. Jest coraz bardziej pożądany, nie należy wszakże zapominać o umiarze, w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>