Dzisiejsza medycyna a leczenie głodem

Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą ze cji i krajów Bliskiego Wschodu. Według Arnold tora książki Therapeutic Fasting, dla utrzyma fizycznej i umysłowej dziesięciodniowe głoc m.in.: Platon, Sokrates, Avicenna, Hipokrates i lei Pitagoras pościł aż 40 dni i to samo uczniom. W czasach nam bliższych Paracelsu „głodowanie jest najlepszym lekarstwem”. Wi ferowało głodówki zamiast leków, m.in. niemie Mayer utrzymywał, iż „głodowanie jest najbard2 sposobem leczenia wszystkich chorób”.

Medycyna współczesna zainteresowała się głodową stosunkowo niedawno. Przykładami i dówki na sobie są m.in. Mahatma Ghandi Bragg. Kiedy w 1933 r. zbadano Ghandiegc dniu głodówki, okazało się, iż pod względen posiada zdrowie mężczyzny czterdziestoletnie czył sobie wówczas lat 64. Wielkim propagato był profesor Paul Bragg. Zmarł śmiercią tragiczną w wieku 96 lat podczas uprawiania windsurfingu. Ciekawostką jest to, że badania pośmiertne wykazały, iż biologicznie odpowiadał stanowi zdrowia 50-letniego mężczyzny.

Dzisiaj obserwujemy coraz większe zainteresowanie terapią głodową wśród szerokich rzesz społeczeństwa, być może także z powodów kulturowych. Sięga się do źródeł znanych, ale zapomnianych. Dotyczy to m.in. ksiąg uznawanych za święte, bowiem w każdą niemal religię wpisana jest zasada postu. Chrześcijanie poszczą w piątki i w okresie Wielkiego Postu, muzułmanie przestrzegają postu podczas trwającego miesiąc Ramadanu. Z Nowego Testamentu znamy fragmenty mówiące o 40-dniowym poście Jezusa, wcześniej proroków itd.

Organizm ludzki samoczynnie stosuje obronę w chwilach za-grożenia, co objawia się utratą apetytu w stanach chorobowych. Podobnie dzikie zwierzęta podczas choroby nie żerują, lecz de-cyduje w tym wypadku instynkt, a nie działanie świadome.

Przed rozpoczęciem pierwszej głodówki należy skonsultować się z lekarzem. W ogóle powinna to być terapia krótkotrwała (1-3 dni), ponieważ dłużej trwające leczenie może odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarskim. Do kilkudniowej kuracji należy przygotowywać się stopniowo, np. rezygnując najpierw z jednego posiłku, później drugiego, aż do całkowitego zaprzestania przyjmowania pokarmów. Nie należy też wówczas zażywać leków.

Bezpośrednio przed kuracją należy zażyć środki prze-czyszczające. Chociaż istnieją i stanowiska odmienne, jednak większość specjalistów zabieg ten poleca lub uważa za nie-odzowny. Zamiast leków przeczyszczających, można zażywać środki ziołowe, np. korę kruszyny.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>