Eu rytm ia, czyli leczenie tańcem

Taniec obok śpiewu, muzyki i rysunku jest jedną z najstarszych sztuk w historii cywilizacji. Ich źródło tkwi w naśladowaniu otaczającej przyrody, tak bowiem ludzie próbowali wyrażać swoje radości i wzruszenia.

Pierwsze ślady tańca odnajdujemy w rysunkach naskalnych sprzed ponad 20 000 lat. Był to taniec bardzo naturalny, żeby nie powiedzieć – prymitywny, i miał charakter grupowy, często inspirowany nastrojami wojennymi (wojownicy przygotowujący się do walki, tańcem dodawali sobie animuszu) wielokrotnie tę jego funkcję można było zaobserwować jeszcze nie tak dawno wśród plemion Afryki oraz Indian Ameryki Północnej. Wiązał się ściśle z rytmem życia, cyklami przyrody, przeżyciami poszczególnych szczepów. Ruchom tancerzy towarzyszyły klaśnięcia, uderzenia po bokach i rękach, przytupywanie oraz wydawanie okrzyków. Pierwsze instrumenty pojawiły się znacznie później (muszle morskie lub rogi zwierzęce, następnie bębenki i drewniane instrumenty dęte).

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>