Istota metody psychotronicznej

Człowiek rodząc się, zostaje wyposażony przez naturę w potężną siłę psychiczną, której na ogół nie jest świadomy przez całe życie. Gdyby było inaczej, wówczas o wiele łatwiej mógłby pokonywać przeszkody życiowe i korzystać z samolecze- nia. Tą siłą jest nadświadomość, nasze wyższe „ja”. W razie potrzeby człowiek powinien odwoływać się do swego wyższego „ja” i zdecydowanie żądać tego, co od dawna mu się od natury należy.

Właśnie spożytkowanie siły nadświadomości jest fundamentem metody E. Monahan, a jednym z warunków powodzenia zerwanie z negatywnym myśleniem, które niesie już w sobie chorobę. E. Monahan zaleca usuwanie z umysłu wszelkich negatywnych odczuć. Szczegóły swojej metody psychotronicznej autorka wyłożyła w pracy The Miracle ofMe- taphysical Healing, opublikowanej w 1978 r. w Nowym Jorku (na jej podstawie objaśniamy procedurę postępowania w tym systemie terapii).

Metodę psychotroniczną można z powodzeniem stosować na odległość, nawet bez wiedzy zainteresowanego, a więc wspomagać innych. E. Monahan stwierdza: „Odległość przestrzeni nie stanowi żadnej przeszkody. Twoje myśli biegną z prędkością światła i są poddane najpotężniejszej sile we wszechświecie – potędze nadświadomości”.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>