Istota procesów zachodzących w organizmie

W późniejszych czasach również wierzono w magiczną moc muzyki, np. medyk w XIV wieku zapisał jako lek dla pewnej księżny „słuchanie gry na harfie przez dni osiem”. W połowie XVIII wieku francuski lekarz Louis Roger napisał słynny Traktat o wpływie muzyki na ludzkie ciało. Kolejny etap rozwoju przyszłej muzykoterapii zaczął się wraz z powstaniem nowej nauki – psychologii. Fakt ten miał wyraźnie dodatni wpływ na dotychczas praktykowaną neuropsychiatrię, zaczęto bowiem stosować muzykę jako środek leczniczy w szpitalach psychiatrycznych.

Istota procesów zachodzących w organizmie pod wpływem muzyki przez długie lata pozostawała nie wyjaśniona. Dopiero w początkach XX wieku wspólnymi wysiłkami fizjologów i psychiatrów problem ten zyskał naukowo-eksperymentalne podstawy. Dowiedziono, że jakiekolwiek odczucie to złożone odpowiedzi reakcji całego organizmu, a w pierwszej kolejności systemu nerwowego. Zauważono wówczas, iż muzyka ma wpływ nie tylko na ludzką psychikę, ale również korzystnie oddziałuje na takie czynności wegetatywne, jak ciśnienie i krążenie krwi, oddychanie i pracę mięśni.

Po wieloletnich badaniach wiadomo już, że osoby często grające na instrumentach dętych mają niezwykle rozwinięte płuca. Okazało się także, iż przy ćwiczeniach marszowych w rytmie bębna można leczyć schorzenia mięśni nóg. Niektóre rytmy działają łagodząco (np. nokturny lub kołysanki), sty- mulująco zaś oddziałują utwory o rytmie odpowiadającym naturalnemu poruszaniu się człowieka (np. podczas marszu).

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>