Kategoria Stres

Skutki stresu

Według H. Selye’a, u człowieka narażonego na długotrwałe lub silne stresy zaczynają występować takie symptomy choro-botwórcze, jak powiększenie nadnerczy, nadciśnienie, wzrost poziomu cukru we krwi, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, wzrost poziomu cholesterolu i zanik grasicy. Tym objawom somatycznym towarzyszą zazwyczaj reakcje psychiczne. Należą do nich m.in. drażliwość, nadmierne przejmowanie się problemami zawodowymi, trudności z koncentracją, osłabienie pamięci, bezsenność lub sen przerywany, niecierpliwość, wy- buchowość, nadmierna skłonność do płaczu, dolegliwości w klatce piersiowej, arytmiczność pracy serca, podniecenie, brak apetytu, zaburzenia trawienne, częstsze oddawanie moczu, bóle mięśni i niepokój ruchowy.

Czytaj całość

Relaksacja stopniowana Jacobsona

Amerykański naukowiec i praktykujący lekarz Jacobson naukowo opisał różne stany napięcia psychicznego. Powstają one głównie w czasie reakcji człowieka na problemy, bodźce i naciski środowiska. Życie w ciągłym pośpiechu, konieczność dostosowywania się do szybkich zmian sytuacji – wszystko to wywołuje napięcia psychiczne. One z kolei powodują pracę różnorodnych grup mięśni organizmu. Część napięć mięśniowych jest niezbędna dla spełnienia funkcji życiowych, ale znaczna część pozostaje bezproduktywna. U poszczególnych osób ów stan napięcia mięśni występuje w różnym stopniu, dlatego jedni wykazują mniejszą, a inni większą nerwowość lub podatność na emocje.

Czytaj całość

W niektórych zawodach

Przede wszystkim jednak stres powoduje działanie uboczne, bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Z badań wynika, że najczęstszym stresorem, czyli czynnikiem stresującym, są warunki i klimat w miejscu pracy. Nadmierny hałas, zbyt ostre światło, wysoka temperatura lub nieodpowiednia wilgotność, charakter i forma wykonywanej pracy, a także kontakty z prze-łożonymi sytuują się na pierwszym miejscu. Wszelkie czynniki zakłócające nasz normalny rytm funkcjonowania, jak np. praca w porze nocnej, w systemie akordowym, monotonia stałych czynności itp., wywołują podobny efekt. Trzeba też wspomnieć o częstych kłopotach w dojazdach do pracy, odprowadzaniu po drodze dzieci do żłobka lub przedszkola, niekorzystnych warunkach atmosferycznych, konfliktach międzyludzkich i wielu innych sytuacjach stresogennych.

Czytaj całość

Medytacja transcedentalna

Do transcendentalnych (łac. transcendens – przekraczać, po-stępować) ćwiczeń medytacyjnych szczególnie potrzebne jest ciche i nieco zaciemnione pomieszczenie. Niezwykle ważne jest wprowadzenie siebie w stan odprężenia, który powinien jeszcze pogłębić ćwiczenie.

Czytaj całość

Technika psychotronicznego leczenia ślepoty

– 1. Wybierz spokojne miejsce, połóż się lub wygodnie usiądź, kładąc głowę na oparciu krzesła.

– 2. Zamknij oczy i przez chwilę obserwuj swój oddech. Rozluźnij całe ciało.

Czytaj całość