Krótki test kolorów

Odpowiedź na pytanie: „Powiedz mi, jaki kolor lubisz najbardziej?” – daje krótką charakterystykę typów ludzi za pomocą gamy barw:

© kolor czerwony oznacza człowieka dynamicznego, im-pulsywnego i aktywnego kolor pomarańczowy właściwy jest osobie bardzo towa-rzyskiej i przyjacielskiej, która podzieli się radością i pocieszy w smutku

© kolor żółty znamionuje intelektualistę, idealistę, który na siłę chciałby uszczęśliwiać cały świat

© kolor zielony jest charakterystyczny dla osób bardzo uczuciowych, wyrozumiałych i tolerancyjnych, ufających w szczerość intencji innych, co często graniczy z naiwnością

© kolor turkusowy charakteryzuje osobę o talentach arty-stycznych i dużej wrażliwości

® kolor niebieski to najczęściej barwa ludzi zachowawczych, poważnych, nie ulegających zbyt łatwo emocjom

© kolor purpurowy znamionuje dziwaka, artystę, człowieka przebiegłego i zadowolonego z siebie o kolor brązowy to barwa ludzi spokojnych, zrównoważonych, wytrwałych w dążeniu do celu, zachowawczych w swoich poglądach o kolor szary znamionuje osoby o dużej wrażliwości we-wnętrznej i flegmatycznym usposobieniu

© kolor czarny określa ludzi o nieco dziwnym usposobieniu: z jednej strony zachowują się lekkomyślnie, z drugiej zaś potrafią wiele czasu poświęcać na rozmyślania.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>