Leczniczy wpływ muzyki

Za pomocą licznych obserwacji i eksperymentów udało się sprawdzić lecznicze możliwości dźwięków wydawanych przez poszczególne instrumenty. Ustalono na przykład, że gra na flecie i klarnecie powoduje znaczne zmiany w systemie sercowo- -naczyniowym, a gra na skrzypcach może regulować stan po-budzenia nerwów. Tego rodzaju muzykę już stosuje się w praktyce. Określone dźwięki wywołują zmiany w różnych organach ciała ludzkiego. Pod wpływem silnych, rytmicznych intonacji zwiększa się praca mięśni, którą można obserwować za pomocą dynamometrów. Ustalono również, iż muzyka może mieć wpływ na biotoki mózgu. Doktor Manfred Clynes udowodnił, że muzyka skutecznie leczy nerwice. Twierdzi on, iż ludzkie uczucia, jak gniew, miłość, żal, radość, mają charakterystyczne natężenie – od 4,8 s w wypadku gniewu do 9,8 s w wypadku radości. Słuchanie właściwie skomponowanego utworu pozwala poznać natężenie własnych uczuć i uwolnić się od skumulowanego w organizmie napięcia. Zauważono wiele przypadków dobrego wpływu terapii dźwiękowej na dzieci cierpiące na nadpobudliwość.

Katedry muzykoterapii istnieją już m.in. w Niemczech, Danii, Austrii, Francji i w Polsce. W tych placówkach uzyskano wiele interesujących wyników badań.

Dzisiaj kompozytorzy muzyki leczniczej starają się tak kreować utwór, aby uzyskać harmonię z ośrodkami energii w ciele człowieka. Starają się dowiedzieć, w jaki sposób dźwięki wpływają na sam mózg i świadomość.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>