Nobel dla K. Funka, czyli o witaminach

W 1912 roku polski uczony Kazimierz Funk odkrył pierwszą wi-taminę. Wyodrębniona wówczas substancja nosi obecnie nazwę witaminy Br Funk nadał jej nazwę witamina. Słowo vita w języku łacińskim oznacza życie, a drugi człon amina związany jest z przynależnością pierwszej witaminy do określonej grupy chemicznej. W pierwszej połowie naszego wieku rozpoczęła się wielka światowa kariera witamin. Dlaczego są tak ważne?

Witaminy stanowią zaledwie mikroskopijną część naszego codziennego pożywienia, ale mają decydujący wpływ na stan zdrowia, a nawet długość życia. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek i tkanek organizmu. Zdawać by się zatem mogło, że ludzie wiedzą o witaminach wszystko i pamiętają o ich znaczeniu, tymczasem statystyki lekarskie wskazują na znaczny niedobór witamin w organizmach wielu ludzi całego świata, z krajami najzamożniejszymi włącznie. Przyczyn należy się doszukiwać w spożywaniu coraz bardziej przetworzonej żywności, pozbawionej cennych składników, nasyconej szkodliwymi konserwantami, barwnikami itp., jak również w oczywistych błędach żywieniowych. Błędy te wynikają po części z nieświadomości, a po części z lekceważenia lub nieprzestrzegania zasad prawidłowego żywienia.

Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, przedstawiamy podstawowe informacje o witaminach. Nasz przegląd ułożony jest w porządku alfabetycznym.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>