Oddziaływanie muzyki na organizm ludzki

Człowiek przyjmuje dźwięki poprzez złożony aparat słuchu. Właśnie w nim fizyczna energia fal dźwiękowych wyzwala nerwowy proces słuchowego postrzegania. Podrażnienie włókien nerwowych przekazane zostaje do kory mózgowej, gdzie dokonuje się analiza i synteza wszystkich bodźców z zewnątrz. Mózg określa leczące działanie muzyki. Za jej pomocą podnosi się wydajność w czasie pracy fizycznej, pobudzając pracę mózgu i systemu naczyniowo-sercowego.

Dzisiaj wiemy, że przy każdym uderzeniu serca lub skurczu mięśni w tkankach organizmu powstaje „żywa” elektryczność

– bioprądy. Złożona „orkiestra” bioprądów oczywiście nie jest muzyką. Nasuwa się więc wniosek, iż działanie lecznicze ma nie tylko np. dźwięk skrzypiec czy głos śpiewaczki ani nawet melodyjność utworu, ale częstotliwość i kierunek fal dźwiękowych. Poprzez odpowiednie sterowanie nimi osiąga się sukcesy w leczeniu poszczególnych chorób, a stosownie dobrane kompozycje regulują ciśnienie krwi, proces oddychania i wydzielania hormonów.

Gdy kraje Orientu zawsze traktowały muzykę jako istotne źródło energii, mające wpływ na stan fizyczny i psychiczny człowieka, to Europa i Ameryka Północna najczęściej wi- działy ją w kategorii rozrywki oraz dochodowego interesu. Na szczęście, wzrastające zainteresowanie alternatywnymi metodami leczenia objęło również muzykę i coraz więcej kompozytorów tworzy z myślą o terapii.

W efekcie medycyna zaczęła rozwijać nową gałąź fizjoterapii – dźwiękoterapię. W jej obrębie wyróżnia się dwa nurty: muzykoterapię kliniczną i profilaktykę muzyczną, tj. odbiór muzyki we własnym zakresie z myślą o higienie psychicznej na co dzień.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>