Oliwka dobrym rozwiązaniem dla przemęczonych ludzi

Lek dla osób wyczerpanych długotrwałym zmęczeniem lub napięciem uwagi, odczuwających dużą potrzebę snu.

– 23. Orzech włoski. Lek dla niezdecydowanych, obawiających się podejmowania decyzji, łatwo ulegających wpływom innych osób, nadwrażliwych.

Lek dla cierpiących na nagłe ataki przygnębienia, lękających się niemal wszystkiego i zawsze odczuwających obawę przed lękiem.

– 25. Ostro krzew. Lek dla sfrustrowanych, nieczułych na nieszczęścia innych, mających poczucie krzywdy, podejrzliwych.

Lek dla chcących zapomnieć nieprzyjemne przeżycia, roz-targnionych, mających trudności z nauką, brakiem analizy po-pełnionych błędów.

– 27. Posłanek pospolity. Lek dla cierpiących na stany przerażenia, nadmiernych obaw, brak rezerw energetycznych, wyolbrzymianie zagrożeń.

Lek dla nadmiernych marzycieli, osób oderwanych od rze-czywistości, nie interesujących się otoczeniem, zmarnowanych talentów.

– 29. Rajska jabłoń. Lek dla osób pragnących oczyścić się z przykrych myśli, żałujących swych występków, wrażliwych na brak stabilizacji w swoim życiu osobistym lub zawodowym, cierpiących na przewlekłe choroby.

Lek dla osób dążących za wszelką cenę do spokoju, ucie-kających od gnębiących myśli, ceniących humor i pogodę ducha.

– 31. Sosna. Lek dla osób przejawiających mało radości w życiu, nieza-dowolonych, czyniących sobie ciągle wyrzuty, przepraszających za winy często nie popełnione.

Lek dla osób o słabej woli, pasywnych, zbyt łatwo ulegających czyimś wpływom, o małej indywidualności, dających się łatwo sprowadzić na złą drogę.

– 33. Werbena pospolita. Lek dla osób zdolnych do całkowitego poświęcenia się dla jakiejś idei, fanatyków, mających trudności ze zrelaksowaniem się i odpoczynkiem, skłonnych do irytacji, znerwicowanych.

Lek dla osób przygniecionych ciężarem zadań i obowiązków, jakie na nich spoczywają, zrezygnowanych i załamanych, odczuwających nagłe przygnębienie, stawiających przed sobą cele przekraczające ich możliwości.

– 35. Wierzba. Lek dla osób zgorzkniałych, mających poczucie krzywdy wy-rządzonej przez los, ze skłonnościami do rezygnacji z wszelkich przyjemności, zrażających do siebie otoczenie.

Lek dla osób o ogromnej ambicji i nie mniejszej zarozumiałości, lubiących decydować o losie innych, dążących do władzy.

– 37. Wrzos. Lek dla osób stawiających siebie w centrum zainteresowania, żyjących tylko własnymi sprawami, wyolbrzymiających rzeczywistość.

– 38. Woda źródlana. Oczywiście, nie jest to roślina, ale ma nie mniejsze znaczenie lecznicze. Zalecana jest dla osób odmawiających sobie doczesnych przyjemności, uznających tylko najwyższe standardy, dążących za wszelką cenę do doskonałości duchowej.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>