Psychika i ukryte w niej siły witalne

Przesłaniem terapii kwiatowej jest patrzenie na chorobę jako na efekt zakłóconej harmonii wewnętrznej. Aby wyzdrowieć, należy usunąć wewnętrzną blokadę i umożliwić swobodny przepływ energii życiowej. W naszej psychice drzemią ogromne zasoby sił witalnych, lecz uruchomienie tego potencjału nie jest łatwe. Przede wszystkim należy się bronić przed negatywnym myśleniem i destrukcyjnymi uczuciami. Myślenie pozytywne wzmacnia i regeneruje nasz organizm.

Wybrane przez Bacha rośliny i ich zastosowanie lecznicze – 1. Ałycza (śliwa, tzw. mirabelka)

Lek z tej rośliny jest niezwykle pomocny w stanach desperacji, przy utracie kontroli nad sobą i emocjami. Leczy moczenie nocne, pomaga w leczeniu narkomanii.

Lek stosowany w przypadku arogancji, nietolerancji, nadmier-nego krytycyzmu, niezdolności do rozumienia uczuć innych osób.

– 3. Cerato. Lek pomocny tym, którzy nie ufają sobie, którym brakuje wiary we własne możliwości, liczącym wyłącznie na radę i pomoc innych.

Lek dla egoistów, lubiących szukać „dziury w całym”, osób apodyktycznych, uciekających w chorobę w celu uzyskania współczucia otoczenia.

– 5. Czerwiec jednoroczny. Lek dla niezdecydowanych, wahających się, ulegających gwałtownym zmianom nastroju, nie mogących dotrzymać sło- wa lub wywiązać się ze zobowiązań z powodu częstej zmiany poglądów i decyzji.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>