Religia hinduska

Ogromną rolę w rozwoju tańca odegrali szamani i czarownicy plemienni. Ich taniec był często bardzo ekspresywny, pełen rytualnych symboli, spełniał też ważne role: magiczną oraz religijną. Wielu szamanów w tanecznej ekstazie wypowiadało proroctwa, za pomocą tańca rozniecano też fanatyzm religijny lub pobudzano zapał wojenny w stosunku do niewiernych. W średniowiecznej Europie znany był, trwający do upadłego, fanatyczny, grupowy taniec św. Wita, w trakcie którego nierzadko traciły życie całe osady.

Religia hinduska uważa taniec za formę energii życiowej, a jej uosobieniem jest tańczący bóg Sziwa. Poglądy na temat tańca wygłaszali najwięksi mędrcy ludzkości, m.in. Konfucjusz przypisywał mu moc oddziaływania na świadomość i postępowanie człowieka – muzyka i taniec miały budzić poczucie ładu i równowagi.

Jeśli dzisiaj na te postawy możemy patrzeć krytycznie, to wszakże nie oznacza to odmówienia tańcowi funkcji uzdrawia-jących, głównie poprzez korzystny wpływ na ludzką psychikę. Idea uzdrawiającej roli muzyki i tańca staje się ostatnio coraz modniejsza na fali nawrotu do natury i praźródeł, zwłaszcza w obrębie medycyny alternatywnej. Taniec uważany jest za jedno z antidotów, odreagowujących codzienne stresy.

Początki świadomej eurytmii (gr. eurythmia – ład, takt, harmonia) sięgają pierwszych lat XX wieku. Szczególne zasługi ma na tym polu niemiecki lekarz Rudolf Steiner, który założył Towarzystwo Antropozoficzne. Jedną z odmian proponowanych terapii była właśnie eurytmia lecznicza.

Taniec jest oddziaływaniem wspomagającym proces leczenia lub profilaktyczną metodą poprawy naszego samopoczucia. W takt miłej dla każdego melodii należy codziennie stosować ćwiczenia taneczne. Każdy powinien wykonywać figury, jakie najbardziej mu odpowiadają, niezależnie od kanonów tanecznych. Uwagę należy zwracać jedynie na plastyczność, płynność i lekkość wykonywanych ruchów, te zaś winny przypominać ekspresję baletową.

W niektórych krajach Europy Zachodniej działają ośrodki leczenia eurytmią, w których specjaliści opracowują zestawy figur tanecznych dla każdego pacjenta indywidualnie. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy dla odprężenia i relaksu dobierać figury intuicyjnie, a po pewnym czasie sami będziemy doskonale wiedzieć, jakie formy ruchu tanecznego i w jakich okolicznościach służą nam najlepiej.

W Stanach Zjednoczonych modny staje się obecnie taniec brzucha. Psycholodzy uważają, iż przywraca on równowagę ciała i duszy. W grupowych seansach czynnie uczestniczą również mężczyźni.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>