Skutki stresu

Według H. Selye’a, u człowieka narażonego na długotrwałe lub silne stresy zaczynają występować takie symptomy choro-botwórcze, jak powiększenie nadnerczy, nadciśnienie, wzrost poziomu cukru we krwi, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, wzrost poziomu cholesterolu i zanik grasicy. Tym objawom somatycznym towarzyszą zazwyczaj reakcje psychiczne. Należą do nich m.in. drażliwość, nadmierne przejmowanie się problemami zawodowymi, trudności z koncentracją, osłabienie pamięci, bezsenność lub sen przerywany, niecierpliwość, wy- buchowość, nadmierna skłonność do płaczu, dolegliwości w klatce piersiowej, arytmiczność pracy serca, podniecenie, brak apetytu, zaburzenia trawienne, częstsze oddawanie moczu, bóle mięśni i niepokój ruchowy.

Działanie stresów przez dłuższy czas powoduje osłabienie systemu odpornościowego organizmu. Grozi to nagłymi za-chorowaniami. Choroba, na którą zapada zestresowany człowiek, zależy od tego, który organ został najbardziej osłabiony atakuje ona bowiem zazwyczaj najsłabsze ogniwo.

Zasadniczy wpływ na obronne zdolności organizmu ma nasza świadomość. Należy uzmysłowić sobie, iż człowiek już od mo-mentu narodzin jest narażony na stresy i że jest do ich zwalczania odpowiednio wyposażony przez naturę.

Trzeba też wiedzieć, że nie wszystkie stresy są szkodliwe. Jeśli osiągamy nieoczekiwany sukces, to też przeżywamy stres mobilizujący cały organizm, ale owa pełna gotowość pobudza nas do aktywniejszego działania, pełniejszego przeżywania i zwiększa radość życia. Nierzadko człowiek potrzebuje impulsu, aby całkowicie wykorzystał drzemiące w nim możliwości. Bodźcem może być nagroda, zachęta słowna, obietnica, pochwała, ale też zagrożenie karą lub pospolite łajanie.

Ostatnio modne stały się tabele, które przedstawiają napięcie stresowe w zależności od sytuacji życiowych. Poniżej przykład opracowany przez niemieckiego naukowca Linde- manna przy zastosowaniu tzw. punktacji Holmesa:

Termin relaks, mimo iż wywodzi się z języka łacińskiego (rela- xatio – ulga, wypoczynek, złagodzenie), do literatury przedmiotu został wprowadzony poprzez angielskie słowo relaxation (osłabienie, rozluźnienie, odpoczynek). W jednym i drugim wypadku obszar znaczeniowy jest tożsamy, relaksacja zatem to metody uzyskiwania stanu odprężenia organizmu, innymi słowy, to po prostu demobilizacyjna reakcja organizmu.

Praktykowanych jest wiele metod relaksacyjnych. Do najbardziej popularnych należą: relaksacja stopniowana Jacobsona, trening autogenny, medytacja transcedentalna, medytacje zen, ćwiczenia jogi, ćwiczenia wyobraźni.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>