Śmiech lekarstwem starym jak świat

Śmiech towarzyszył człowiekowi od początków cywilizacji, zaś jako zjawisko społeczne stał się jednym ze sposobów komunikowania się.

Leczniczą funkcję śmiechu dostrzegli już starożytni medycy, stosowano więc tę terapię przy chorobach płuc i dla ogólnej poprawy samopoczucia. W średniowieczu zalecano śmianie się w stanach pooperacyjnych, bowiem zauważono, że wówczas rany zabliźniają się szybciej. W następnych wiekach stwierdzono dobroczynny wpływ śmiechu na trawienie, dlatego na dworach możnowładców zatrudniano błaznów i kuglarzy, aby podczas uczt zabawiali biesiadników. Również i teraz żywieniowcy zalecają spożywanie posiłków w miłej, nawet wesołej atmosferze.

Do dzisiaj niektóre plemiona afrykańskie i północnoamery-kańskie stosują leczenie śmiechem przy wielu dolegliwościach, m.in. Dogoni nadal zaskakują nas nie tylko niewiarygodną wprost wiedzą astronomiczno-astrologiczną, ale także systematycznymi seansami zbiorowego śmiechu. Obrzęd ów ma na celu wzmacnianie sił witalnych członków tego malijskiego plemienia. Indianie z Amazonii oraz Nawahowie z Ameryki Północnej uważają śmiech za skuteczny środek na wypędzenie złych duchów z ciała człowieka. Niektóre ludy środkowoamerykańskie stosują często śmiech w celu psychi-cznego oczyszczenia organizmu.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>