Stres

W ostatnich latach coraz częściej jako przyczynę wielu schorzeń czy napięć psychicznych wymienia się stres. Duży rozgłos temu czynnikowi nadają środki przekazu, pojawia się ogromna ilość literatury na jego temat oraz metod i technik zwalczania. Stres stał się wrogiem publicznym numer jeden w drugiej połowie XX wieku. Czymże jest?

Słowo stres jest terminem z zakresu nauk ścisłych, przede wszystkim fizyki i geologii, odnoszącym się do wszelkich nacisków i sił oddziałujących na jakiś system. Wywodzi się z łaciny, lecz do świadomości ogólnej dotarło za pośrednictwem języka angielskiego (stress – nacisk, napór, wysiłek, ciśnienie). Do medycyny i psychologii wprowadził go kanadyjski fi- zjopatolog Hans Selye. Będąc jeszcze studentem medycyny, zauważył on, że u większości pacjentów występują wspólne symptomy towarzyszące różnym chorobom. Począwszy od 1926 r., poświęcił się badaniu tego zjawiska. W ciągu czterdziestu lat pracy dokonał jego holistycznego opracowania i sformułował też definicję problemu. Według Selye’a, stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jeżeli np. organizm jest przegrzany, to nadmiar temperatury niweluje poprzez obfitsze pocenie się. Jeśli człowiek musi rozwiązywać zadania umysłowe, wówczas mózg uaktywnia koncentrację, pamięć, intelekt itp. Z kolei w sytuacjach nietypowych organizm wykazuje stałą mobilizację i gotowość do interwencyjnego działania, przy czym owo uaktywnienie jest niezależne od naszej woli. To długotrwałe napięcie jest właśnie stresem, a uruchamianie sił organizmu chyba jedynym pozytywnym skutkiem wywieranego ciśnienia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>