Termoterapia, czyli leczenie ciepłem

Leczenie ciepłem (gr. thermós- ciepły, gorący, gr. therapeia – le-czenie) jest jedną z najstarszych terapii naturalnych na świecie. Instynktownie stosowana była już zapewne przez ludzi epoki ja-skiniowej, którzy wszelkie dolegliwości mogli leczyć naturalnym promiennikiem ciepła – słońcem. Następnym w kolejności środ-kiem, używanym przez człowieka już świadomie, był ogień.

Początki zabiegów stricte medycznych giną w mrokach sta-rożytności. Pierwszy utrwalony zapis na ten temat przekazuje Homer. W Iliadzie nadmienia on, że plemiona achajskie stosowały rozżarzone kamienie do wypalania ran wojownikom. W papirusach egipskich, zwłaszcza spisywanych przez kapłanów ze świątyni boga Ptah, wielokrotnie można przeczytać o ówczesnych sposobach leczenia, m.in. używaniu podgrzanego piasku jako środka przeciwbólowego. W czasach Imperium Rzymskiego znane powszechnie były łaźnie suche, tzw. rzymskie. Medycyna ludowa leczenie ciepłem stosuje do czasów obecnych. Nie zawsze jest to działanie w pełni świadome, ale skuteczne, jak na przykład wypalanie ran po ukąszeniach jadowitych gadów lub owadów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>