W niektórych zawodach

Przede wszystkim jednak stres powoduje działanie uboczne, bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Z badań wynika, że najczęstszym stresorem, czyli czynnikiem stresującym, są warunki i klimat w miejscu pracy. Nadmierny hałas, zbyt ostre światło, wysoka temperatura lub nieodpowiednia wilgotność, charakter i forma wykonywanej pracy, a także kontakty z prze-łożonymi sytuują się na pierwszym miejscu. Wszelkie czynniki zakłócające nasz normalny rytm funkcjonowania, jak np. praca w porze nocnej, w systemie akordowym, monotonia stałych czynności itp., wywołują podobny efekt. Trzeba też wspomnieć o częstych kłopotach w dojazdach do pracy, odprowadzaniu po drodze dzieci do żłobka lub przedszkola, niekorzystnych warunkach atmosferycznych, konfliktach międzyludzkich i wielu innych sytuacjach stresogennych.

W niektórych zawodach pracownicy są narażeni na stałe napięcia psychiczne. Wynika to m.in. z tempa pracy, niezbędnej koncentracji umysłowej, ryzyka zawodowego czy konieczności szybkiego podejmowania decyzji i związanej z tym od-powiedzialności. Z tego względu bardzo stresująca jest praca strażaków, dentystów, dziennikarzy, pilotów czy chirurgów.

Inna grupa stresorów wiąże się z kosztami codziennego utrzymania, zdrowiem, problemami rodzinnymi, troską o wygląd zewnętrzny.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>