Wiedza z mitów greckich

Z mitów greckich dowiadujemy się, że Orfeusz leczył muzyką, a syreny swoim śpiewem zwodziły na manowce żeglarzy. W Iliadzie Homer wspomina, iż wojska achajskie, oblegające przez dziesięć lat Troję, muzyką ratowały się przed dżumą. Z kolei Persowie uważali dźwięk lutni za skuteczny lek w wielu chorobach, zaś w dawnych Chinach wierzono, że muzyka wpływa również na przyrodę nieożywioną. Z Biblii wiemy, że plemiona izraelskie za pomocą muzyki zaklinały żywioły. Znamiennym przykładem wykorzystania muzyki w sztuce wojennej jest zburzenie murów Jerycha.

W antycznej Grecji muzyką zajmował się m.in. Pitagoras. Twierdził, iż każda gwiazda ma swój własny ton i wszystkie razem tworzą muzykę wszechświata. Człowiek nie może uchwycić tej odwiecznej symfonii, ale za to szum drzew, połączony z rykiem fal morskich, oraz spokojny szmer ziarenek piasku na pustyni łączą się w jeden koncert naszej ziemi. Ten właśnie koncert pieści nasze ucho i wznosi na wyżyny twórcze nasz umysł.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>